onsdag 18. mai 2011

Primitiv interessekamp

Det er mange innfallsvinkler til en tekst; et bilde, en tanke, en følelse.. Men for at det skal være driv i teksten, må det være driv i historien, og for at det skal være driv i historien må det være driv i karakteren. Og se her er bøygen. Hvordan får til det, uten at det virker konstruert? Jeg må med jevne mellomrom ta fram Peter Wessel Zapffe. Han skriver, i Indføring i litterær dramaturgi, om mennesket som interessebærere og interessefronter. Struggle for interest.
Jeg skal prøve (i den grad det er mulig) å forkorte/oppsummere noe av det han skriver. Han bruker bl.a. et enkelt eksempel, eller som han kaller det; "et grundskema, hentet fra primitiv interessekamp."

"Når individet er er engagert i opfyldelsen av en (evt. truet) interesse (hans lyst og opmerksomhet og evne er samlet om opfyldelsen) - han prøver f.eks å skaffe sig og sine mat ved jagt og fangst, kan situationen beskrives ved hjælp av følgende faktorer:
1. Interessen: næringsbehovet pga sulten, som er den tilstand han vil bort fra.
2. Objektet eller gjenstanden, her vildtet, hvis død betyr dækning av behovet (den foreliggende opgave).
3. De hjælpemidler som står til jægerens rådighet (våben, muskelkraft, men også kyndighet, øvelse, snarrådighet, list, hutighet i utførelsen).
4. Ytre vilkår (landskap, veirforhold)
5. Den med foretagende forbundne risiko. Den består ikke bare i , at han kan mislkkes og på grund av sine anstrengelser bli endda mere trætt og sulten, men dyret, som selv er interessebærer og hvis interesse er forskjellig fra, endog motsatt jægerens, kan, alene eller ved fællernes hjælp, gå til motangrep og ødelægge værdier som indtil nu var i behold.
6. Som faktor nr 6 kan man sætte jægerens holdning: (...) dumdristighet, frykt, feighet, forræderi mot fæller, slumpetræff tolket som dyktighet, beskedent og sandfærdig eller brautende, evt. forfalsket referat.
7. Utgangen kan være en av tre: a. Jægeren lykkes; han skaffer mat til sig og sine, han føler glæde, stolthet og blir hyldet av sine stammefrænder. b. I hovedsaken foreligger status quo ante bellum, enten med lettelse (dyret var overmæktig) eller skuffelse (han burde ha kunnet nedlægge det). c. Manden blir skadet eller dræpt, enten uten å ha oppnådd noget, eller slik at hans indsats betyr frelse for familien eller stammen (helten).

Og så kommer en laaaaang diskusjon om hvordan dette skjemaet "bevarer sin anvendelighet" også i vår tid. Herlig lesning. Men ikke egnet for gjengivelse her..

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar